Διαδικασία για την αποζημίωση σας σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος.


Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος καλέστε την φροντίδα ατυχήματος στον τόπο που συνέβη το ατύχημα. Η υπηρεσία της φροντίδας ατυχήματος σας καλύπτει όλο το 24ωρο και την διαθέτουν όλες οι ασφαλιστικές εταιρίες.

Η φροντίδα ατυχήματος θα καταφθάσει στο σημείο που συνέβη το τροχαίο ατύχημα ,θα φωτογραφίσει τα εμπλεκόμενα οχήματα που έχουν υποστεί ζημιές και θα συμπληρώσει την φιλική δήλωση ή την δήλωση ατυχήματος. Έπειτα θα μεταφέρει δωρεάν το ακινητοποιημένο όχημα.

Τα τηλέφωνα της φροντίδας ατυχήματος αναγράφονται στα χρήσιμα τηλέφωνα της ιστοσελίδας μας.

Σε περίπτωση που δεν καλέσετε την φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος , μπορείτε να απευθυνθείτε στα κεντρικά γραφεία των εταιριών ή να επικοινωνήσετε μαζί μας. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας θα σας εξυπηρετήσει συμπληρώνοντας την φιλική δήλωση ή την δήλωση ατυχήματος μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά , άδεια και δίπλωμα του άλλου οδηγού που έχουν εμπλακεί στο ατύχημα .

Στην συνέχεια θα ελεγχθεί ο φάκελος σας από την ασφαλιστική εταιρία και με την βοήθεια του πραγματογνώμονα- διακανονιστή ζημιών της εταιρίας, θα ολοκληρωθεί η διαδικασία της αποζημίωσης.

Ο αναίτιος οδηγός θα αποζημιωθεί μέσω επιταγής που θα σταλεί από την ασφαλιστική εταιρία.