Ανάλογα με την ασφαλιστική εταιρία χορηγούνται οι παρακάτω εκπτώσεις:


  • Δημόσιου υπαλλήλου 6 % (αστυνομικοί, στρατιωτικοί, λιμενικοί,πυροσβέστες, εκπαιδευτικοί κ.λ.π).
  • Πολυτέκνων 15%.
  • Έκπτωση λόγω ηλικίας 8% (35 έως 65 ετών).
  • Έκπτωση λόγω οδικής εμπειρίας 4% (δίπλωμα άνω των 10 ετών).
  • Έκπτωση οικογενείας.
  • Ομαδική έκπτωση.
  • Έκπτωση για παντρεμένο ζευγάρι.
  • Έκπτωση δεύτερου αυτοκινήτου.
  • Έκπτωση λόγω συγκεκριμένων πακέτων ασφάλισης μεσυμπληρωματικές καλύψεις.
  • Έκπτωση λόγω ασφάλισης της κατοικίας σας.